ลักษณะของผ้ากันเปื้อน
- May 03, 2018 -

ผ้ากันเปื้อนครึ่งยาวมีความยาวเพียงครึ่งเดียวเช่นกระโปรงครึ่งยาว

แขวนผ้ากันเปื้อน, สายพานที่อยู่ใกล้คอ, ผูกรอบคอ, ผ้ากันเปื้อนร่างกายลดลงผูกกับเอว

ผ้ากันเปื้อนเสื้อกั๊ก, ไหล่เหมือนเสื้อกั๊กเอวขึ้นผูก;

ผ้ากันเปื้อนที่มีความยาวเต็มรูปแบบซึ่งปกคลุมจากแขนเสื้อไปที่คอคล้ายกับชุดราตรี